สมาชิกที่เคยลงทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 31 ส.ค. 60
เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรกให้ไปที่เมนู "ลืมรหัสผ่าน"
เพื่อขอรหัสผ่านใหม่
เข้าสู่ระบบ